Hak Cipta

Copyright

Hak cipta portal Film In Malaysia dan kandungannya termasuk maklumat, teks, imej , grafik, fail suara, fail video dan susunannya serta bahan-bahannya ialah kepunyaan FINAS kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian portal ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, dihasilkan semula, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa kebenaran daripada pihak Film In Malaysia.