Permohonan Domestik

Berusaha ke arah masa depan yang lebih baik dalam membantu dan menghasilkan produksi dan kandungan kreatif yang berkualiti.

Kelayakan Permohonan Domestik

Permohonan FIMI boleh didapati bagi aktiviti-aktiviti berikut: Aktiviti Produksi atau Aktiviti Pos Produksi.

Kriteria #1

Syarikat Penerbitan Filem Malaysia menggunakan Malaysia sebagai lokasi penggambaran dan/ atau aktiviti pos produksi.

Kriteria #2

Co-produksi bersama penerbit filem asing (majoriti dimiliki oleh penerbit tempatan).

Kriteria #3

Syarikat Produksi Perfileman Malaysia dengan lesen pengeluaran filem FINAS.

Kriteria #4

Produksi Malaysia untuk pasaran domestik, serantau dan antarabangsa (pengeluaran dan saringan).

Kelayakan Perbelanjaan Produksi Malaysia - Minimum

  • Kelayakan Perbelanjaan Kos Produksi Di Malaysia / Qualifying Malaysia Production Expenditure (QMPE) minimum RM 1.0 juta untuk produksi (termasuk pasca produksi); atau
  • RM250,000 untuk aktiviti pasca produksi sahaja (untuk produksi di dalam Malaysia)
  • Rebat tambahan 5% (Cultural Test)
  • Permohonan hendaklah dikemukakan kepada FIMO sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh produksi

Carta Proses FIMI

Carta Proses Permohonan Domestik Fasa 1

Carta Proses Permohonan Domestik Fasa 2

Lihat Garis Panduan
Bagi Permohonan
Asing

Permohonan Asing