Soalan-soalan Lazim

Soalan-soalan lazim dan jawapan berkaitan Insentif Filem Malaysia (FIMI).

Domestic Application

Bagaimanakah saya hendak membuat permohonan Insentif Filem Di Malaysia (FIMI)?

1. Sila hubungi Pejabat Filem di Malaysia (FIMO) di:

T: +603 7968 2137
F: +603 7968 1137
E: fimi@finas.my

FINAS Office, Petaling Jaya
Jalan Utara
46547 Petaling Jaya
Selangor

2. Baca Garis Panduan FIMI yang disediakan.
3. Rujuk Senarai Semak FIMI yang disediakan.

Organisasi

Apa itu Film in Malaysia Office (FIMO)?

Film in Malaysia Office (FIMO) adalah unit di bawah FINAS yang mengendalikan Insentif Filem Malaysia (FIMI).

Apa itu Film In Malaysia Incentive (FIMI)?

Film In Malaysia Incentive (FIMI) adalah insentif Kerajaan Malaysia untuk pembangunan kandunfan khusus untuk filem, televisyen dan pengeluaran skrin lain di Malaysia. Insentif ini, 30% REBATE TUNAI mengenai KUALIFIKASI SPED MALAYSIA, tersedia untuk pengeluaran asing dan domestik yang meliputi produksi dan pasca produksi.

Apa itu FINAS?

Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS) telah ditubuhkan pada tahun 1981 melalui Perbadanan Kemajuan Filem Malaysia Akta 1981 (Pindaan 1984) Akta 244 (Pindaan A589 itu). FINAS adalah agensi kerajaan utama yang bertanggungjawab untuk membangunkan industri filem Malaysia yang merangkumi aktiviti mempromosi, memupuk dan memudahkan pembangunan industri perfileman di Malaysia.

Mana-mana penerbit filem asing yang ingin memulakan penggambaran di Malaysia hendaklah terlebih dahulu menghubungi Filem Di Malaysia Office (FIMO) dan FINAS untuk maklumat mengenai prosedur penggambaran dan insentif filem yang terdapat di Malaysia.

Apa itu PUSPAL?

PUSPAL adalah Jawatankuasa Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Ia telah ditubuhkan untuk membantu dan memudahkan permohonan daripada penerbit filem asing yang berminat untuk melakukan penggambaran di Malaysia. Semua penerbit filem asing perlu memohon kepada PUSPAL terlebih dahulu untuk mendapatkan kelulusan penggambaran di Malaysia. FINAS adalah anggota tetap PUSPAL. Untuk maklumat lanjut mengenai PUSPAL sila layari laman web mereka di: https://epuspal.kkmm.gov.my atau Filem In Malaysia Office (FIMO).

Perjanjian Usaha Sama

Sekiranya terdapat negara yang telah mengadakan Perjanjian Usaha Sama dengan negara lain, adakah ia masih boleh membuat Perjanjian Usahasama Penerbitan Filem yang sama di Malaysia?

Ya, dibenarkan untuk membuat Perjanjian Usahasama Penerbitan Filem yang sama di Malaysia.

Bagaimanakah proses kelulusan dibuat ?

Proses kelulusan perlu melalui dua peringkat iaitu, Provisional Approval dan Final Approval. Semua projek perlu mendapat kelulusan di peringkat Provisional terlebih dahulu.

Kedua-dua borang tersebut boleh didapati di laman sesawang www.filminmalaysia.com.my. Sebarang pertanyaan boleh berhubung terus dengan sekretariat Bahagian Galakan Penggambaran, Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS).

Berapa lamakah tempoh pelaksanaan Perjanjian ini ?

Tiga (3) tahun.

Apakah syarat utama untuk menyertai Program Perjanjian Usaha Sama ini?

  1. Syarikat Sdn. Bhd.
  2. Mempunyai lesen pengeluaran filem yang dikeluarkan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS).
  3. Mempunyai Surat Perakuan Penggambaran (SPP) sebelum sesuatu penggambaran di mulakan.

Adakah program ini memberi sebarang keuntungan dan bermanfaat kepada pemohon?

Ya, dengan menyertai program ini secara tidak langsung dapat meningkatkan jaringan pengedaran dan pemasaran filem tempatan ke negara luar dan meluaskan lagi jaringan usaha sama melalui inisiatif kerajaan dan kerajaan (G2G).

Apakah yang di maksudkan dengan Perjanjian Usaha Sama Penerbitan Filem (Co-Production Treaty)?

Perjanjian Usaha Sama Penerbitan Filem (Co-Production Treaty) merupakan suatu Program yang memberi sokongan dan dorongan kepada produksi tempatan dan antarabangsa untuk menerbitkan sesebuah filem secara usaha sama.  Objektif program adalah untuk pembangunan industri filem kedua-dua belah negara.

Permohonan Asing

Adakah visa dan permit kerja diperlukan untuk produksi asing?

Visa dan permit kerja diperlukan untuk warga asing. Maklumat mengenai perkara ini boleh didapati di http://www.imi.gov.my/index.php/en/main-services/foreign-worker dan di http://macs.imi.gov.my/

Bagaimana penerbit asing layak untuk memohon Insentif Filem Malaysia (FIMI)?

Sila rujuk kepada garis panduan Permohonan Asing.

Apa yang diperlukan oleh penerbit asing untuk memulakan penggambaran di Malaysia?

Ikuti langkah berikut:

  1. Rujuk FINAS untuk mendapatkan nasihat mengenai prosedur penggambaran yang betul.
  2. Melantik Penaja Tempatan yang berdaftar dengan FINAS untuk memudahkan permohonan penggambaran dan kelulusan daripada PUSPAL bagi pihak anda. Anda boleh mencari senarai di pautan Industries Tempatan (Penaja Tempatan)
  3. Mendapatkan kelulusan daripada PUSPAL untuk filem di Malaysia.
  4. Sekiranya projek anda layak menerima Insentif Filem Malaysia, sila dapatkan borang permohonan dan garis panduan yang akan dikemukakan kepada Filem In Malaysia Office (FIMO).

Permohonan Domestik

Apakah kelayakan penerbit di Malaysia untuk memohon Insentif FIlem Malaysia (FIMI)?

Sila rujuk garis panduan Permohonan Domestik.

Bagaimanakah saya hendak membuat permohonan Insentif Filem Di Malaysia (FIMI)?

1. Sila hubungi Pejabat Filem di Malaysia (FIMO) di:

T: +603 7968 2137
F: +603 7968 1137
E: fimi@finas.my

FINAS Office, Petaling Jaya
Jalan Utara
46547 Petaling Jaya
Selangor

2. Baca Garis Panduan FIMI yang disediakan.
3. Rujuk Senarai Semak FIMI yang disediakan.

Produksi

Adakah penerbit dibenarkan membawa peralatan produksi mereka sendiri?

Ya, pengeluar dibenarkan membawa peralatan produksi mereka sendiri. Walau bagaimanapun, Malaysia juga mempunyai beberapa syarikat sewaan kelengkapan filem. Anda juga boleh menghubungi syarikat produksi berkaitan keperluan anda atau untuk mendapatkan senarai sewa peralatan penggambaran. Rujuk pautan Industri Tempatan untuk maklumat lanjut.

Adakah servis produksi dan pos produksi terdapat di Malaysia?

Ya, kami mempunyai pangkalan data syarikat produksi dan pos produksi yang aktif. Rujuk pautan Industri Tempatan untuk maklumat lanjut.

Ketahui Penaja Tempatan Bagi Produksi Asing

Penaja Tempatan

Temui Lokasi Terbaik Untuk Produksi Anda

Lihat Lokasi